About

What fascinates me are people and the way we choose to live our lives. The connections we make with each other and with the world around us is a theme that I enjoy working with.

How can I influence a group or individual so that society can continue to grow? And what makes a society grow for the better?

Currently located at Nijmegen, the Netherlands

Wat mij fascineert, zijn de mensen en de manier waarop we ervoor kiezen om ons leven te leiden. De verbindingen die we maken met elkaar en met de wereld om ons heen is een thema waar ik graag mee werk.

Hoe kan ik een groep of individu beïnvloeden zodat de samenleving kan blijven groeien? En wat zorgt ervoor dat een samenleving ten goede groeit?

Momenteel gevestigd in Nijmegen